Follow us on

Box Office History for Red Cliff Movies

← See all franchises

  1. Summary
  2. Video
  3. Acting Credits
  4. Technical Credits

Release DateMovieProduction
Budget
Domestic
Opening
Weekend
Domestic
Box Office
Worldwide
Box Office
Trailer
Nov 20, 2009 Red Cliff $40,000,000 $13,104 $627,047 $119,627,047  
Dec 31, 2009 Chi Bi Juezhan Tianxia     $0 $30,500,000  
 
 Totals$40,000,000 $627,047$150,127,047 
 Averages$40,000,000$13,104$627,047$75,063,524 

Note: This list contains actors which appear in at least 2 movies of the franchise.

PersonNr. of
Movies
RoleFranchise
Worldwide
Box Office
Career
Worldwide
Box Office
Franchise
/
Career
Tony Leung Chiu Wai 2 Zhou Yu $150,127,047 $511,690,627 29.3%
Takeshi Kaneshiro 2 Zhuge Liang $150,127,047 $341,202,554 44.0%
Zhang Fengyi 2 Cao Cao $150,127,047 $150,134,010 100.0%
Chang Chen 2 $150,127,047 $209,650,031 71.6%
Vicki Zhao 2 Sun Shangxiang $150,127,047 $523,703,743 28.7%
Hu Jun 2 $150,127,047 $150,127,047 100.0%
Shido Nakamura 2 $150,127,047 $218,048,737 68.9%
Lin Chi-ling 2 $150,127,047 $154,087,047 97.4%
You Yong 2 Liu Bei $150,127,047 $150,127,047 100.0%
Hou Yong 2 $150,127,047 $150,127,047 100.0%
Tong Dawei 2 $150,127,047 $285,361,622 52.6%
Song Jia 2 $150,127,047 $208,934,219 71.9%
Basenzabu 2 $150,127,047 $150,127,047 100.0%
Zang Jinsheng 2 $150,127,047 $150,127,047 100.0%
Zhang Shan 2 $150,127,047 $150,127,047 100.0%
Wang Hui 2 $150,127,047 $150,127,047 100.0%
Shi Xiaohong 2 $150,127,047 $150,127,047 100.0%

Note: This list contains people who contributed to at least 2 movies of the franchise.

PersonNr. of
Movies
Technical RoleFranchise
Worldwide
Box Office
Career
Worldwide
Box Office
Franchise
/
Career
John Woo 2 Director (2) $150,127,047 $1,333,782,242 11.3%