Follow us on

Box Office History for Wanda Media Movies

← See all production companies
Release DateMovieProduction
Budget
Domestic
Opening
Weekend
Domestic
Box Office
Worldwide
Box Office
Trailer
Nov 1, 2013 Man of Tai Chi     $0 $2,054,941  
Feb 14, 2014 Bei Jing Ai Qing Gu Shi   $168,376 $423,598 $65,713,598  
Mar 7, 2014 Xi you xiang mo pian   $7,456 $18,058 $207,927,982  
Jan 30, 2015 Benpao Ba! Xiongdi   $184,926 $309,297 $68,419,297  
Feb 27, 2015 Zhong Kui fu mo: Xue yao mo ling   $73,817 $165,428 $64,036,296  
Jun 5, 2015 Jing cha ju shi 2013     $0 $0  
Jul 24, 2015 Jian Bing Man     $0 $170,732,267  
Aug 14, 2015 Gun dan ba! Zhong liu jun   $50,036 $286,639 $146,486,639  
Oct 9, 2015 Xia Luo Te Fan Nao   $363,949 $1,289,195 $228,579,747  
Dec 18, 2015 The Ghouls   $279,974 $1,243,810 $259,398,452  
Jan 15, 2016 Tang ren jie tan an   $280,281 $459,832 $125,953,551  
Jan 22, 2016 Zhuo yao ji $56,000,000 $21,074 $32,766 $386,096,060  
Dec 21, 2016 Passengers $110,000,000 $14,869,736 $100,014,092 $302,211,243 Play
Apr 7, 2017 Smurfs: The Lost Village $60,000,000 $13,210,449 $45,011,202 $197,258,954 Play
Oct 13, 2017 The Foreigner $35,000,000 $13,113,024 $22,854,253 $117,754,253 Play
 
 Totals$261,000,000 $172,108,170$2,342,623,280 
 Averages$17,400,000$2,841,540$11,473,878$156,174,885