Follow us on

Box Office History for Wanda Media Movies

← See all production companies
Release DateMovieProduction
Budget
Domestic
Opening
Weekend
Domestic
Box Office
Worldwide
Box Office
Trailer
Nov 1, 2013 Man of Tai Chi     $0 $2,054,941  
Feb 14, 2014 Bei Jing Ai Qing Gu Shi   $168,376 $423,598 $65,713,598  
Mar 7, 2014 Xi you xiang mo pian   $7,456 $18,058 $207,927,982  
Jan 30, 2015 Benpao Ba! Xiongdi   $184,926 $309,297 $68,419,297  
Feb 27, 2015 Zhong Kui fu mo: Xue yao mo ling   $73,817 $165,428 $64,036,296  
Jun 5, 2015 Jing cha ju shi 2013     $0 $0  
Jul 24, 2015 Jian Bing Man     $0 $170,462,267  
Aug 14, 2015 Gun dan ba! Zhong liu jun   $50,036 $286,639 $146,486,639  
Dec 18, 2015 The Ghouls   $279,974 $1,243,810 $259,398,452  
Jan 15, 2016 Tang ren jie tan an   $280,281 $459,832 $125,953,551  
Jan 22, 2016 Zhuo yao ji $56,000,000 $21,074 $32,766 $386,096,060  
Dec 21, 2016 Passengers $110,000,000 $14,869,736 $100,014,092 $302,211,243 Play
Apr 7, 2017 Smurfs: The Lost Village $60,000,000 $13,210,449 $44,708,273 $194,892,281 Play
 
 Totals$226,000,000 $147,661,793$1,993,652,607 
 Averages$17,384,615$2,242,010$11,358,599$153,357,893