The Numbers - Box Office Data, Movie Stars, Idle Speculation
Audio Cables
Sunday, October 26, 2014


People Index navigation
Main Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

People Index - X

PersonMoviesTotal Domestic GrossTotal Worldwide Gross
John X 1 $21,799,652 $21,799,652
Eduard Xatruch 1 $237,181 $237,181
Xavier Maly 1 $3,954,651 $42,151,322
Tomihuatzi Xelhualtzi 1 $94,514,402 $145,214,402
Priyanka Xi 1 $40,412,817 $102,537,899
Shenyang Xiao 1 $190,946 $310,946
Shi Xiaohong 1 $627,047 $150,127,047
Huang Xiao-ming 1 $205,675 $49,721,954
Liu Xiaoye 1 $47,897 $1,856,397
Jing Xing 1 $12,044,087 $43,044,087
Chino XL 1 $14,208,384 $15,358,583
Ashton Xu 1 $47,897 $1,856,397
Tony Xu 1 $87,707,396 $211,700,000
Zhou Xun 1 $80,096 $172,348
Xzibit 9 $302,773,624 $610,193,536