Follow us on

Carina Lau

Best known as a Supporting Actress based on credits in that role in 3 films, with $66,320,583 worldwide aggregate box office (rank #29,918)
Best-Known Acting Roles: Mistress (Bei Jing Ai Qing Gu Shi), Zetian (Di Renjie), Empress Wu Zetian (Di Renjie zhi shendu longwang), Mrs. Ma (Rang zidan fei)
Most productive collaborators: Chen Sicheng, Tsui Hark, Andy Lau, Tony Leung Ka-fai, Zhang Jialu

  1. Summary
  2. Acting Credits
  3. Technical Credits
  MoviesDomestic
Box Office
International
Box Office
Worldwide
Box Office
As an ActorSupporting3$961,364$65,359,219$66,320,583
Lead Ensemble Member1$87,783$96,400,000$96,487,783
Release
Date
TitleRoleDomestic
Box Office
International
Box Office
Worldwide
Box Office
2/14/2014 Bei Jing Ai Qing Gu Shi Mistress  $423,598 $65,290,000 $65,713,598
9/27/2013 Di Renjie zhi shendu longwang Empress Wu Zetian  $87,783 $96,400,000 $96,487,783
3/2/2012 Rang zidan fei Mrs. Ma  $63,012 $0 $63,012
9/2/2011 Di Renjie Zetian  $474,754 $69,219 $543,973
Movies: 4Totals:$1,049,147$161,759,219$162,808,366
  Averages:$262,287$40,439,805$40,702,092

ProductionNext