Follow us on

Wu Jiang

Best known as a Supporting Actor based on credits in that role in 5 films, with $544,710,116 worldwide aggregate box office (rank #5,299)
Best-Known Acting Roles: Chen ZhenXuan (Zan men jie hun ba), Hotel Security Guard (Wei ai zhi jian ru jia jing), Li Yuanhong (Xinhai geming), Luo Gan (Zhuo yao ji)
Best-Known Technical Roles: I Am not Madame Bovary (Sound Supervisor)
Most productive collaborators: Raman Hui, Baihe Bai, Wallace Chung, Alan Yuen, Yee Chung-Man

  1. Summary
  2. Acting Credits
  3. Technical Credits
  MoviesDomestic
Box Office
International
Box Office
Worldwide
Box Office
As an ActorSupporting5$902,235$543,807,881$544,710,116
In Technical RolesSound Supervisor1$436,798$69,682,998$70,119,796
Release
Date
TitleRoleDomestic
Box Office
International
Box Office
Worldwide
Box Office
5/5/2017 Chāi dàn zhuānjiā Blast  $0 $58,807,172 $58,807,172
1/22/2016 Zhuo yao ji Luo Gan  $32,766 $386,063,294 $386,096,060
4/3/2015 Zan men jie hun ba Chen ZhenXuan  $461,996 $45,420,000 $45,881,996
12/24/2014 Wei ai zhi jian ru jia jing Hotel Security Guard  $271,734 $45,060,000 $45,331,734
10/7/2011 Xinhai geming Li Yuanhong  $135,739 $8,457,415 $8,593,154
Movies: 5Totals:$902,235$543,807,881$544,710,116
  Averages:$180,447$108,761,576$108,942,023
Release
Date
TitleRoleDomestic
Box Office
International
Box Office
Worldwide
Box Office
11/18/2016 I Am not Madame Bovary Sound Supervisor $436,798 $69,682,998 $70,119,796
Movies: 1Totals:$436,798$69,682,998$70,119,796
  Averages:$436,798$69,682,998$70,119,796