Follow us on

Box Office History for Hyayi Brothers Corp. Movies

← See all production companies
Release DateMovieProduction
Budget
Domestic
Opening
Weekend
Domestic
Box Office
Worldwide
Box Office
Trailer
Apr 18, 2008 The Forbidden Kingdom $55,000,000 $21,401,121 $52,075,270 $129,075,270  
Sep 2, 2011 Di Renjie   $52,600 $474,754 $543,973  
Sep 9, 2011 Shaolin   $19,132 $66,099 $35,066,099  
Sep 9, 2011 Love in Space   $13,795 $33,976 $10,519,963  
Aug 28, 2012 逆战 (Jik zin)     $0 $25,414,221  
Oct 19, 2012 Tai Chi Zero   $85,094 $212,094 $24,790,553  
Nov 30, 2012 Yi jiu si er     $212,475 $55,287,687  
Apr 26, 2013 Tai Chi Hero   $12,624 $30,830 $20,016,042  
Sep 27, 2013 Di Renjie zhi shendu longwang     $87,783 $96,487,783  
Dec 24, 2014 Wei ai zhi jian ru jia jing     $271,734 $45,331,734  
Jan 30, 2015 Benpao Ba! Xiongdi   $184,926 $309,297 $68,419,297  
Jul 10, 2015 Forever Young   $70,047 $149,761 $42,386,771  
Jul 24, 2015 Only You   $27,311 $61,565 $7,360,728  
Sep 4, 2015 Tian jiang xiong shi $65,000,000 $30,346 $74,070 $122,519,874 Play
Dec 18, 2015 The Ghouls   $279,974 $1,243,810 $259,436,882  
Dec 24, 2015 Lao pao er   $286,847 $1,414,696 $137,634,868  
Jan 22, 2016 The Boy $10,000,000 $10,778,392 $35,819,556 $68,220,952 Play
Apr 15, 2016 New York New York   $42,239 $92,377 $1,536,965  
Jul 29, 2016 Feng Shen Bang   $84,779 $143,430 $43,338,741  
Jul 29, 2016 Bad Moms $20,000,000 $23,817,340 $113,257,297 $181,457,297 Play
Nov 18, 2016 The Edge of Seventeen $9,000,000 $4,754,215 $14,431,633 $18,802,255  
Nov 18, 2016 I Am not Madame Bovary   $181,552 $436,798 $70,119,796  
Feb 24, 2017 Rock Dog $60,000,000 $3,704,749 $9,420,546 $21,307,186 Play
Dec 31, 2017 Blazing Samurai     $0 $0  
 
 Totals$219,000,000 $230,319,851$1,485,074,937 
 Averages$9,125,000$2,742,795$9,596,660$61,878,122 
ProductionNext