Follow us on

Wu Jiang

Best known as a Supporting Actor based on credits in that role in 5 films, with $544,710,116 worldwide aggregate box office (rank #5,319)
Best-Known Acting Roles: Chen ZhenXuan (Zan men jie hun ba), Hotel Security Guard (Wei ai zhi jian ru jia jing), Li Yuanhong (Xinhai geming), Luo Gan (Zhuo yao ji)
Best-Known Technical Roles: I Am not Madame Bovary (Sound Supervisor)
Most productive collaborators: Yuanyuan Gao, Liu Jiang, Zheng Kai, Hong Wei Wang, Wang Yu

  1. Summary
  2. Acting Credits
  3. Technical Credits
  MoviesDomestic
Box Office
International
Box Office
Worldwide
Box Office
As an ActorSupporting5$902,235$543,807,881$544,710,116
In Technical RolesSound Supervisor1$436,798$69,682,998$70,119,796
Release
Date
TitleRoleDomestic
Box Office
International
Box Office
Worldwide
Box Office
5/5/2017 Chāi dàn zhuānjiā Blast  $0 $58,807,172 $58,807,172
1/22/2016 Zhuo yao ji Luo Gan  $32,766 $386,063,294 $386,096,060
4/3/2015 Zan men jie hun ba Chen ZhenXuan  $461,996 $45,420,000 $45,881,996
12/24/2014 Wei ai zhi jian ru jia jing Hotel Security Guard  $271,734 $45,060,000 $45,331,734
10/7/2011 Xinhai geming Li Yuanhong  $135,739 $8,457,415 $8,593,154
Movies: 5Totals:$902,235$543,807,881$544,710,116
  Averages:$180,447$108,761,576$108,942,023
Release
Date
TitleRoleDomestic
Box Office
International
Box Office
Worldwide
Box Office
11/18/2016 I Am not Madame Bovary Sound Supervisor $436,798 $69,682,998 $70,119,796
Movies: 1Totals:$436,798$69,682,998$70,119,796
  Averages:$436,798$69,682,998$70,119,796

ProductionNext