The Numbers - Box Office Data, Movie Stars, Idle Speculation
Saturday, August 29, 2015

Box Office History for China Movies

Click on column header to sort

Released    Movie Name    1st Weekend    US Gross    Worldwide Gross    Budget   
11/20/1987 The Last Emperor - $43,984,000 - $25,000,000
3/13/1992 Da hong deng long gao gao gua - $2,603,061 - -
10/13/1993 Ba wang bie ji - $5,158,144 - -
12/20/1995 Yao a yao yao dao waipo qiao $209,098 $1,900,504 - -
12/11/1998 The Ogre $3,500 $49,166 - -
2/18/2000 Yi Ge Dou Bu Neng Shao $50,256 $589,114 - -
11/3/2000 Restless $6,632 $16,659 - -
4/6/2001 Shadow Magic $19,772 $149,258 - -
5/4/2001 Pavilion of Women $16,368 $35,938 $77,243 -
9/13/2002 Quitting $7,908 $17,717 - -
1/17/2003 Da wan $529 $646 - -
5/30/2003 He ni zai yi qi $69,209 $1,145,190 - -
2/6/2004 Mang jing $5,550 $33,272 - -
8/27/2004 Jet Li's Hero $18,004,319 $53,652,140 $177,352,140 $17,000,000
11/26/2004 Purple Butterfly $6,970 $16,051 - -
4/8/2005 Eros $53,666 $188,248 $1,535,685 -
7/1/2005 The World $5,390 $63,663 - -
8/5/2005 2046 $113,074 $1,442,338 $19,202,856 $12,000,000
12/21/2005 The White Countess $46,348 $1,669,971 $2,814,566 $16,000,000
4/14/2006 Kekexili $16,915 $143,383 - -
4/21/2006 Lü cao di $3,252 $71,223 - -
6/30/2006 Fengkuang de Shitou - - $3,000,000 $500,000
9/1/2006 Qian li zou dan qi $28,223 $252,325 - -
9/29/2006 Rob-B-Hood - - $8,839,526 -
11/24/2006 Muk Gong - - - -
12/21/2006 Man cheng jin dai huang jin jia $478,771 $6,566,773 $75,566,773 $45,000,000
1/16/2007 Sun Yat Fai Lok - - - -
1/19/2007 Luo Ye Gui Gen - - - -
2/13/2007 Mou gaan dou III: Jung gik mou gaan - - - -
2/13/2007 Mou gaan dou II - - - -
6/1/2007 Wu Kong Da Zhan Er Lang Shen - - $910,000 -
6/22/2007 Gen Zong - - $542,554 -
6/29/2007 Ye Shanghai - - $393,000 -
6/29/2007 Secret of the Magic Gourd, The - - $2,327,800 -
7/19/2007 Nan er ben se - - - -
8/17/2007 Xiang ri kui $4,195 $23,307 - -
9/28/2007 Se jie $63,918 $4,604,982 $65,696,051 $15,000,000
10/1/2007 Tie saam gok - - $2,129,774 -
11/29/2007 One Foundation - - $4,927,651 -
12/12/2007 Tau ming chong - - - -
12/20/2007 Ji Jie Hao - - $27,455,208 -
12/27/2007 Dangerous Games - - $1,372,000 -
12/28/2007 Two Stupid Eggs - - $1,094,000 -
1/18/2008 Sanxia haoren $12,744 $75,985 - -
1/18/2008 Yihe yuan $8,717 $62,707 - -
1/25/2008 Ping Guo $4,337 $10,827 - -
2/29/2008 Silver Medalist - - - $2,600,000
3/6/2008 Kwong saan mei yan - - $4,991,819 -
3/7/2008 CJ7 $49,770 $206,678 $47,300,771 $20,000,000
3/8/2008 Jiang shan mei ren - - - -
3/12/2008 Mang Shan $3,676 $13,164 - -
3/14/2008 Flash Point (2007, Hong Kong) $3,271 $3,271 $4,318,042 -
4/3/2008 Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon - - $22,139,590 $20,000,000
4/4/2008 Tuyade Hunshi $2,619 $88,148 - -
5/29/2008 Calabash Brothers - - $720,600 -
6/13/2008 The Missing - - $3,964,925 -
6/27/2008 Kung Fu Hip-Hop - - $1,920,400 -
7/18/2008 The Storm Rider - - $3,651,400 -
8/1/2008 Shi Quan Jiu Mei - - $6,282,049 -
9/25/2008 Wa Pei - - $29,338,195 -
9/25/2008 Bao Chi Tong Hua - - $7,635,579 -
9/17/2009 Jingo dy - - $62,995,096 -
11/20/2009 Red Cliff $13,104 $627,047 $119,627,047 $40,000,000
12/18/2009 Shi Yue Wei Cheng - - $44,195,779 $23,000,000
12/31/2009 The Battle of Red Cliff - - $30,500,000 -
12/31/2009 The Battle of Red Cliff - - $30,500,000 -
4/2/2010 The Warlords $10,073 $129,078 $38,899,792 $40,000,000
6/4/2010 Chun Feng Chen Zui De Ye Wan $854 $10,478 - -
9/3/2010 San qiang pai an jing qi $27,330 $190,946 $310,946 $12,000,000
Totals $125,795,402 $911,006,849 $288,100,000
Averages $3,494,317 $25,305,746 $20,578,571
Buy Double-sided poster for $11.98
Buy Other Eros Posters & Prints at AllPosters.com!